Med yoga og akvafit mod MS-symptomer

Med yoga og akvafit mod MS-symptomer

Fysisk aktivitet kan have en positiv effekt på visse symptomer på multippel sklerose: Patienter, der praktiserer yoga og aquafit, lider mindre af træthed, depression og hudprikken, som en schweizisk undersøgelse viser.

I et randomiseret forsøg viste forskere fra Basel og Kermanshah (Iran), at disse MS-symptomer forbedrede sig markant efter en otte ugers intervention med yoga og akvafit: træthed, depression og paræstesi faldt markant efter tre gange om ugens træning sammenlignet med kontrolgruppen. Den fysisk inaktive gruppe var også 35 gange mere tilbøjelig til at opleve moderat til svær depression end grupperne, der gjorde yoga eller akvafit.

54 kvinder med diagnosticeret MS, i gennemsnit 34 år, deltog i undersøgelsen i tre grupper: med yoga, akvafit eller ingen fysisk aktivitet. Før og efter indgrebet måtte patienterne udfylde spørgeskemaer om symptomerne. Hendes eksisterende behandlingsformer - som lægemidler, der virker på immunregulering - forblev uændrede under undersøgelsen. Du kan finde undersøgelserne her. (om eftermiddagen)

Forfatter og kilde information


Video: Livet med multipel sclerose - 54-årige Kent. SundhedsTV