Smertekompensationsproces koster ikke en ekstraordinær byrde

Smertekompensationsproces koster ikke en ekstraordinær byrde

BFH: Udgifter til civile retssager er normalt ikke fradragsberettigede
(Jur). Hvis patienter sagsøger deres læge for kompensation for en behandlingsfejl, kan de ikke trække de juridiske omkostninger, der er afholdt af skatten. Civilretlige omkostninger, især for smerter og lidelseskrav, opstår ikke "uundgåeligt", således at et skattefradrag som en ekstraordinær byrde grundlæggende ikke er muligt, besluttede Federal Finance Court (BFH) i München i en dom offentliggjort onsdag den 6. april 2016 (filnummer: VI R 7/14).

Sagsøgeren fra Nordrhein-Westfalen, hvis kone døde af kræft i 2006, anklagede den behandlende gynækolog for en behandlingsfejl. For retten påstod han uden skader erstatning. Han ønskede at kræve de påløbne procesomkostninger på 12.137 euro som en ekstraordinær byrde til at reducere skatter.

BFH besluttede imidlertid i sin afgørelse af 17. december 2015, at ekstraordinære byrder skal have "uundgåeligt" forekommet. Som regel inkluderede dette ikke civile retssageromkostninger. Rettens omkostninger kan kun betragtes som "uundgåelige" og derfor skattefradrag, hvis "processen påvirker eksistentielt vigtige områder eller kerneområdet for menneskeliv, og skatteyderen er tvunget til at gennemføre en civil proces", ifølge BFH. (Fle)

Forfatter og kilde information


Video: Video Dashboard Review Best Uses Explained + Exclusive Bonus